Viseaften

En viseaftenen begynder med fællesspisning

Der afholdes normalt 5 viseaftener i løbet af en sæson


Alle medlemmer af Visens Venner i Køge har efter tilmelding - se nedenfor - adgang til disse viseaftener forudsat, at der er ledige pladser. Da der er flere medlemmer end pladser, kan der ikke garanteres plads til alle medlemmer hver gang. Tildeling af pladser til viseaftenerne sker efter "først-til-mølle... princippet".


Kan man have gæster med til en viseaften? Ja, det kan man, men medlemmer har førsteret til de disponible pladser. Tilmeldte gæster vil tidligst én uge før viseaftenen få besked på, om der er plads eller ikke. Det er kun muligt at være gæst én gang. Hvis  man som gæst her deltaget én gang og ønsker at deltage igen, kræves der medlemskab.


En viseaften indledes med spisning af den bestilte mad (det er desværre ikke tilladt at medtage egen madkurv). Under spisningen vil der være enkelte skålsange. Det er dog ikke et krav at deltage i spisningen. Hvis man ønsker at ankomme senere (dog før starten på aftenens underholdning fra scenen) bedes dette meddelt ved tilmeldingen.


Kl. 19:30 begynder aktiviteterne på scenen. Disse aktiviteter styres af en "visevært". Programmet, som viseværten har sammensat, vil som hovedregel blive gennemført med solister fra VVK med akkompagnement af VVK's akkompagnatører i halvdelen af tiden, medens gæster fra andre afdelinger af Visens Venner eller professionelle kunstnere underholder i den anden halvdel.


Til sæsonens sidste viseaften vises en kabaretforestilling, hvor samtlige VVK's udøvende medlemmer er på scenen, og der er ingen optrædende gæster ude fra.

En viseaften slutter ca. kl. 22:00. Der er indlagt en kaffepause i løbet af aftenen.


Prisen for deltagelse i viseaftenerne er normalt kr. 70,00 incl. kaffe og kage i pausen. I enkelte situationer kan prisen være forhøjet - f.eks. i tilfælde af dyre solister.


Du kan finde datoerne for viseaftenerne  Sæsonprogram.


Ved tilmelding til viseaftenen bestiller du samtidig mad (hvis du ønsker at spise sammen med de øvrige deltagere). Du kan vælge mellem følgende stykker smørrebrød:


   

 • Æg og rejer
 • Oksebryst med peberrod
 • Dyrlægens natmad
 • Roastbeef
 • Flæskesteg
 • Skinke


Dertil kommer


 • Styk grøntsagstærte (broccolitærte)
 • Salat med kylling


Pris pr. styk: kr. 18,00 (baseret på prisoplysninger fra Teaterbygningen - december 2010).Tilmelding til viseaftenFra og med viseaftenen den  21. oktober 2016  skal tilmelding ske efter følgende regler:


 • Tilmelding skal være skriftlige (mail, brev/kort eller blanket jf. nedenfor). Telefoniske tilmeldinger kan ikke modtages.
 • Der skal reserveres plads til hver viseaften for sig - senest 4 dage før, d.v.s. mandagen før viseaftenen den kommende fredag.
 • Reservation vil først være mulig ved/efter foregående viseaften.
 • Reservationer modtaget tidligere vil blive betragtet som modtaget under viseaftenen.
 • Reservationerne behandles i den rækkefølge, de modtages ("først til mølle"-princippet)
 • Pladserne fordeles af VVK fra scenen og nedefter.
 • Reservation bekræftes af VVK med angivelse af placering ved bordene og den samlede pris.


Få dage forud for en viseaften vil der blive udsendt en invitation til den efterfølgende viseaften. De medlemmer, der ikke er tilmeldt e-medlemsbrevet, vil i september modtage en papirkopi af de seneste medlemsbrev sammen med tilmeldingsblanketter til oktober og november viseaftener.


Til hver viseaften vil der i salen blive fremlagt blanketter til tilmelding til førstkommende viseaften, som de tilstedeværende kan benytte og evt. aflevere samme aften.


Det vil fortsat være muligt at reservere faste pladser forud for flere viseaftener i sæsonen, men kun for bordene bagest i salen (bordene 4, 5 og 6). Husk alligevel tilmelding senest 4 dage før viseaftenen. I modsat fald vil pladserne blive solgt til visevenner på ventelisten.


Hvis man vælger fast plads bagest i salen, tabes muligheden for at deltage i kapløbet om pladserne forrest i salen (bordene 1, 2 og 3). Det er enten eller.


VVK reserverer visse faste pladser til nøglefunktioner.


Dørene åbnes kl. 18:15.


Betaling: Betaling for deltagelse og mad kan ske via netbank til konto nr. 6060 0004504062. Beløbet vil blive opgivet ved tilmeldingen. Der er også mulighed for at betale ved ankomsten til viseaftenen, men der appelleres til, at man så vidt muligt betaler på forhånd.
Bordplan for sæsonen 2018-19

Bordene står dækket, og sanghæfterne ligger på bordene - viseværten synger for på skålsangene

Visens Venner i Køge - Fungerende formand: Erik Lund-Nielsen - e-mail: eln@eriksminde.d - Telefon: 21 62 51 94


CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062