Medlemskab

Som medlem af Visens Venner i Køge har du indflydelse på foreningens udvikling - mød op på generalforsamlingen og giv din mening til kende.

Har du lyst til at blive medlem af Visens Venner i Køge?


  ...så ring til formanden, eller send ham en e-mail (se nederst på siden)


Der er to former for medlemskab:


  • Du kan blive udøvende medlem - også kaldet "aktivt medlem" - hvilket betyder, at du er visesanger eller akkompagnatør på et instrument, d.v.s. at du optræder på scenen til viseaftenerne, eller
  • Du kan blive medlem af vennekredsen - såkaldt "passivt medlem". Som medlem af vennekredsen har du adgang til at overvære viseaftenerne i Visens Venner i Køge og i andre afdelinger af Visens Venner i Danmark.


Det er altså ikke nogen betingelse, at du som medlem vil træde op på scenen som solist. Det er heller ikke nogen betingelse at være god til at synge. Det vigtigste er, at du  har lyst til at deltage i et hyggeligt samvær med andre nydere af god visekunst og dermed medvirke til at holde en god dansk og skandinavisk tradition i hævd.


Måske har du specielle færdigheder, som ikke nødvendigvis er sang og/eller spil på instrumenter, og som kan anvendes i foreningen - der er altid brug for aktive mennesker, der vil være med til at gøre en forskel. Eksempel herpå er lyd- og lysoperatør eller regissør.


Kontingentet for et kalenderår er kr. 200,00 for såvel udøvende medlemmer som for medlemmer af vennekredsen.


Medlem som udøvende


Har du lyst til at blive udøvende visesanger, eller er du interesseret i at blive akkompagnatør på dit instrument, er du velkommen til at deltage i et et af vore hulemøder (øveaftener - du kan finde datoerne  her). Her kan du danne dig et indtryk af, hvordan en sådan øveaften foregår - og måske selv prøve at gi' et nummer i en lukket kreds.


Når du - efter tilmelding - møder op til første hulemøde, vil ét af de udøvende medlemmer tage sig af dig og vise dig til rette - din personlige mentor. Hvis du efter en eller et par deltagelser på hulemøder fortsat ønsker at blive udøvende medlem af Visens Venner i Køge (først som aspirant), skal du og mentoren aftale det videre forløb for dig. I aspiranttiden vil du have mulighed for at øve dig sammen med mentoren og én af akkompagnatørerne, evt. i et særskilt lokale, hvis du foretrækker det.


Når du og mentoren mener, at du er klar med et par viser, synger du disse for bestyrelsen, som afgør om du er klar til at gå på scenen som visesanger, eller om der lige skal lidt mere øvelse til. Undervejs vil der være mulighed for at være med som forsanger eller kor. Det er ligeledes bestyrelsen, der afgør, om du kan træde ud af aspirantrollen og blive optaget som fuldgyldigt udøvende medlem. Det hele foregår i en meget afslappet atmosfære.


Som udøvende medlem af Visens Venner i Køge kan du også få mulighed for at komme til at optræde uden for Teaterbygningen - eksempelvis på plejehjem, i foreninger o.lign.


For at administrere dit medlemsskab er det nødvendigt, at foreningen er i besiddelse af visse nødvendige oplysninger om dig. Disse oplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og indmeldelsesdato. De  opbevares forsvarligt og videregives ikke til andre. Du kan læse foreningens  Privatlivspolitik her (pdf).

Motiver fra generalforsamlingen den 14. februar 2013

Dirigenten synes tilfreds

Kasseren aflægger regnskab..     

 ... og formanden beretning

Visens Venner i Køge - Fungerende formand: Erik Lund-Nielsen - e-mail: eln@eriksminde.d - Telefon: 21 62 51 94


CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062