Foreningen

Foreningen Visens Venner i Køgehar hjemsted i Køge Kommune og er registreret under CVR nr. 12919581.


Foreningen har ca. 100 medlemmer, hvoraf 16 er udøvende/aktive medlemmer.


Foreningens formål er - jf. vedtægterne - "at styrke interessen for visekunst samt bevare og udvide kend­skabet til visekunst i almindelighed og dansk visekunst i særdeleshed. Formålet søges fremmet ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer."


Her kan I se foreningens vedtægter.


Seneste generalforsamling blev afholdt den 7. februar 2019. Læs bestyrelsens beretning for 2018 (pdf-fil) og generalforsamlingsreferatet (pdf-fil).


Næste ordinære generalforsamling afholdes


onsdag 12. februar 2020


Indkaldelse med dagsorden og forslag til beslutning på generalforsamlingen blev fremsendt i medlemsbrev nr. 1/2020 af 2. januar 2020 - klik her for at se det.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelse i hænde senest 14 dage før.


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle vælges på skift for to år ad gangen. Efter generalforsamlingen den 7. februar 2019 består bestyrelsen af de 6 nedenfor viste medlemmer.


På generalforsamlingen i 2012 fratrådte formanden gennem de sidste 20 år, Ellen Lykke. Som ny formand blev valgt Erik Lund-Nielsen, der har været medlem af foreningen siden slutningen af 2005.Formand:

Erik Lund-Nielsen


Telefon 2162 5194

E-mail: formand@visensvennerkoege.dk


Udøvende visesanger


Kasserer:

Helle Juul Sørensen


Telefon 2371 4153

E-Mail:

helle.erik@mail.tele.dk


Akkompagnatør - piano


Sekretær:

Dorte Christiansen


Telefon 5621 7025

E-mail:

chr13a@webspeed.dk

Foto er på vej

Bestyrelsesmedlem:

Winnie Johnsen


Telefon 2614 1587

E-mail:

johnsen@digidata.dk

Bestyrelsesmedlem:

Gudrun Kjær


Telefon 5666 1174

E-mail:

gpk@pc.dk


Bestyrelsesmedlem:

Kurt Stoltze


Telefon 5656 1111

E-mail:

kurtstoltze@mail.dk 


Udøvende visesangerDu er altid velkommen til at kontakte Visens Venner i Køge


Oven over kan du finde telefonnummer og e-mail adresse til alle medlemmer af bestyrelsen. De står alle til rådighed med svar på dine spørgsmål.


Hvis du har ris eller ros til visearrangementerne - eller eventuelt en anmeldelse af et visearrangement - så er du velkommen til at sende en e-mail til formanden - eller ringe til ham.


Har du spørgsmål om kontingent og medlemskab, er kassereren den rette person. Sendt ham en e-mail med angivelse af dit problem.


Observerer du problemer med hjemmesiden - f.eks. links, der ikke fungerer efter hensigten, eller uklarheder o.m.m. - kan du kontakte web-masteren.


Vi underholder også gerne andre steder


Visens Venner i Køge tager gerne ud og underholder til eksterne arrangementer. Det kan være i foreninger, plejehjem, private fester, skoler eller hvor som helst, der er brug for underholdning, og hvor deltagerne i arrangementet gerne vil høre viser.


Repertoiret er omfattende og kan tilpasses efter værtens ønsker. Er der bestemte ønsker til visevalg, kan vi sikkert også opfylde dem. Programmet kan desuden omfatte fællessange.


Vor optræden kan eksempelvis omfatte 2-3 sangsolister ledsaget af en akkompagnatør. Vi medbringer selv instrumenter, og vi er også i stand til at medbringe mikrofonanlæg, hvis det måtte ønskes.


Honoraret vil normalt være kr. 2-3.000 afhængig af antal deltagere for 2 gange 30-35 minuters underholdning. Dertil kommer kørsel. Honoraret tilfalder ubeskåret Visens Venner i Køge. Solisterne optræder således helt uden honorar.


Du kan booke en optræden eller få yderligere oplysninger ved at sende en e-mail til formanden eller ringe til ham på tlf. 4369 5949.


Som nævnt under "Kalender" afsluttes en visesæson med en kabaretforestilling. Den seneste kabaretforestilling blev opført den 13. april 2012 under titlen "Livets gang i Lidenlund". Den kabaret vil være særdeles velegnet som et helaftenarrangement i en forening.


Også her kan interesserede kontakte formand for nærmere oplysninger og aftale.
Er du interesseret i at vide mere om Visens Venner...

... eller søger du viseemner


så er her nogle links til hjemmesider, hvor du måske kan finde svar:


Visens Venner i Danmark

- Her er der bl.a. links til andre afdelinger af Visens Venner i Danmark og en række nyttige oplysninger for venner af visen i Danmark og i Norden.


Revymuseet

- Revymuseet fortæller blandt meget andet historien om mere end 150 års revyunderholdning. Et besøg værd.


Danske sange

- Her kan du søge på sangtitler, men det er også muligt at efterlyse tekst og node til konkrete sange.


Morsomme sange

- Lange lister med sang- og visetekster samt midifil, der afspiller melodien. Første vers er som regel forsynet med becifringer.


Festabc

- Foruden en lang række af råd og vink i anledning af festligheder er der også en stor samling af tekster til sange og viser med forfatter- og komponistnavne. Desværre er der ingen noder.


Jørgen Eberts hjemmeside

- indeholder bl.a. et register med næsten 500 danske sangtitler.


Vær opmærksom på, at det langt fra er alle sange og viser, der er udgivet i trykt form. Selvom teksten kan fremskaffes - f.eks. på Google - så kan det ofte være svært at skaffe noderne. Her er et par muligheder for hjælp:


Biblioteksvagten er utrolig hjælpsom med at finde lige netop den vise, du søger. Selvom du ikke har den rigtige titel, men kun noget, der ligner, eller linjestumper, kan Biblioteksvagten ofte hjælpe.


Syddansk Sang- og Visecenter har hjemme på Syddansk Universitet i Odense. Her er det også muligt at få hjælp.


..og glem ikke dit lokale bibliotek, hvor bibliotekaren kan hjælpe. Men gå selv på jagt i bibliotekets samlinger. Her finder du blandt meget andet Forlaget Politikens "Lystige Viser" og Imudico's ca. 80 bind med sang- og visetekster. Såvel "Lystige Viser" som Imudico er forsynet med noder til sangene og som regel også becifringer.


Sidst, men ikke mindst, bør du spørge dig for blandt ligesindede (visesangere m.fl.). Alle inden for visesang er interesseret i at skaffe sig nye viser - det er du ikke alene om - så ofte kan du bytte dig til en vise.


God jagt!


Visens Venner i Køge - Fungerende formand: Erik Lund-Nielsen - e-mail: eln@eriksminde.d - Telefon: 21 62 51 94


CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062