VV Køge


På generalforsamlingen den 12. februar 2020 var mødt 29 af foreningens 91 medlemmer.


De skulle vælge en ny bestyrelse, idet ingen af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer
havde ønsket at fortsætte.


I løbet af de seneste 3 år har den hidtidige bestyrelse bestræbt sig på at finde kandidater til såvel formands- som kassererposterne samt øvrige bestyrelsesmedlemmer - dog uden resultat.


Heller ikke på generalforsamlingen var der kandidater til bestyrelsen.
Konsekvensen er desværre den, at


Visens Venner i Køge lukker


efter 44 års eksistens og med kun 3 formænd.


Den hidtidige bestyrelse blev valgt midlertidigt til at forestå afviklingen.Foreningens e-mail adresser vil blive lukket i den nærmeste fremtid, hvorfor al henvendelse bedes rettet til den fungerende formand på telefon 2162 5194 eller e-mail: eln@eriksminde.dk.


På den midlertidige bestyrelses vegne

Erik Lund-Nielsen, fungerende formand

Visens Venner i Køge - Fungerende formand: Erik Lund-Nielsen - e-mail: eln@eriksminde.d - Telefon: 21 62 51 94


CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062