Billeder

 

Fotogalleri

 

Ved alle arrangementer med publikum bliver nogle af de billeder, der bliver optaget fra begivenheden, offentliggjort på foreningens web-galleri.

 

 

 

Klik på nedenstående coverbilleder for at se billederne fra de respektive arrangementer.

 

6. april 2018 - Afslutningscabareten "Fagenes fest"

Fotograf: Bent Dittmer

 

26. januar 2018 -Viseaften medmed Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

Fotograf: Dorte Christiansen og Erik Lund-Nielsen

 

3. november 2017 -Viseaften med temaet "Livet i Baghuset"

Fotograf: Dorte Christiansen

 

7. april 2017 - Afslutningscabareten "Land og By"

Idé og tilrettelæggelse: Ellen Lykke

Fotograf: Dorte Christiansen og Bent Dittmer

 

3. marts 2017 - Gæstesolister var Solvejg og Alex, Visens Venner i Nordsjælland

Forruden gæstesolisterne var vore egne solister, Anni og Arndt, på scenen.

Ellen Lykke og Gudrun Kjær var viseværter.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

10. februar 2017 - Tema: "Store Herrer"

Vore egne "Store Herrer", Arndt, Bjarne, Erik, Kurt, Lindved og Poul J, fremførte deres fortolkning af viser tidligere fremført af Kim Larsen, Povl Dissing, Hans Kurt, John Mogensen, Erik Paasek, Kurt Ravn, Osvald Helmuth, Poul Reichhardt og Otto Brandenburg.

 

Mette Østerbro med Bjarne Kjærsgaard som akkompagnatør og Fritz Tandrup var aftenens gæstesolister

 

Visevært: Erik Lund-Nielsen

 

Fotografer: Dorte Christiansen og Erik Lund-Nielsen.

 

19. november 2016 - Gæsteoptræden i Næstved

Arndt, Birte, Ellen, Erik, Gitte og Lindved optrådte i Lørdagscaféen i Munkebocentret, Næstved. Helle akkompagnerede og Poul styrede lydanlægget.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen.

 

18. november 2016 - Viseaften med temaet: "Bryllup"

Alle vore aktive visesangere var på scenen, da Kurts Stoltze som visevært og "præst" afholdt viseaften med bryllup på scenen. Som det fremgår af billedet til venstre, var Ebba og Lindved forestillingens brudepar.

 

Et veloplagt publikum medvirkede til at gøre aftenen til en festlig aften.

 

Fotograf: Dorte Christiansen og Erik Lund-Nielsen.

 

21. oktober 2016 - Tema: "Store Damer"

Vore egne "store damer" fortolkede tekster, der tidligere er blevet fremført af Liva Weel, Edith Piaf, Maja Mourier og Olga Svendsen. Vore egne "drenge" blandede sig med korsang, og Kurt fortalte om "sit viseliv".

 

Fotograf: Dorte Christiansen

 

8. april 2016 - 40 års jubilæumskabaret

 

Fotograf: Bent Dittmer

 

17. marts 2016 - Gæsteoptræden i plejecentret Munkebocentret, Næstved

 

 

Fotograf: Poul Dahm Andersen

 

11. marts 2016 - Gæsteoptræden i "Stalden" i Jystrup. Arrangør: DOF, Jystrup

 

 

Fotograf: Bent Dittmer

 

4. marts 2016 - Viseaften med Visens Venner Furesø

 

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen og Svend Aage Johnsen

 

18. februar 2016 - Generalforsamling

 

Fotograf:

 

5. februar 2016 - Viseaften med Mads Westfall som gæstesolist

 

Aftenens program blev afviklet udelukkende med vore egne aktive medlemmer - Gitte - nyt aktivt medlem - var debutant.

 

Fotograf: Dorte Christiansen

 

13. november 2015 - Viseaften med "Julefrokost"

 

Aftenens program blev afviklet udelukkende med vore egne aktive medlemmer - Gitte - nyt aktivt medlem - var debutant.

 

Fotograf: Dorte Christiansen

 

9. oktober 2015 - Viseaften med 3 * Andersen

 

Gæstesolister: "Baghuskabareten" fra Ballerup med Arne, Bent og Lya samt Erik, Hanne og Helle fra vore egne rækker.

 

Fotograf: Dorte Christiansen

 

10. april 2015 - Cabaret - sæsonafslutning

 

Årets afslutningsforestillingh havde fået titlen: "Han, hun og kærligheden".

 

Fotograf: Bent Dittmer

 

14. november 2014 - Ønskekoncert

 

Baseret på ønsker fra "salen" havde Kurt som visevært sammensat et program, som faldt i publikums smag.

 

Fotograf: Bent Dittmer

 

3. oktober 2014 - Musikteatergruppen OPTIMIS

 

Gruppen fremførte forestillingen "Smæk*Kys - PH i tide og utide".

Efter OPTIMIS fremførte Arndt 5 af Osvald Helmuths populære viser i suveræn stil.

 

Visevært og fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

11. april 2014 - Cabaret - sæsonafslutning

 

Igen i år stod Annie Birgit Garde for iscenesættelsen og instruktionen af afslutningskabareten, "Jorden rundt på et par timer". Der var flotte solopræstationer, morsomme sketches og imponerende kostumer kreeret af Hanne Hansen.

 

At dømme efter publikums applaus: En stor succes.

 

Fotograf: Bent Dittmer

 

7. marts 2014 - Viseaften

 

Aftenens gæstersolister var hentet i Visens Venner Amagerland, der var repræsenteret af Peter, Lonni, Bent og Tom samt Valdi på klaver.

Det blev en festlig aften, hvor vore gæster diskede op med en række kendte såvel som mindre kendte viser. Der var flotte sangpræstationer og eminent klaver- og guitarakkompagnement. Der var søde og morsomme viser, der var fest og ballade. Kort sagt: Publikum var begejstret, hvilket i høj grad også skyldtes vore egne solisters - Erik, Grethe og Lindved - indsats.

 

Ellen Lykke ledte os som visevært på vanlig naturlig facon gennem aftenen.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

7. februar 2014 - Viseaften

 

Helle Juul Sørensen debutterede som visevært.

Gæstesolister var Line-Up - en swingtrio, hvor Helle er fast akkompagnatør - og Dorte Birch fra Visens Venner i Kalundborg.

Line-Up lagde ud før pausen med forrygende swingmusik, hvorefter Dorte Birch fulgt med udpluk fra hendes kæmperepertoire.

 

Efter pausen overtog vore egne aktive medlemmerne scenen under temaet "Mangfoldigheden i Visens Venner".

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

15. november 2013 - Hugo Børges konfirmation

 

Som i November måned sidste år var der ingen gæstesolister - hel programmet var lagt i hænder på egne udøvende medlemmer med Kurt som visevært.

 

Kurt havde valgt at lade solisterne synge nogle af de viser, som de holdt mest af, og han havde bundet programmet op omkring "Hugo Børges konfirmation" med sig selv som far Emil og Anni som mor'en. Et festlig og underholdende arrangement, som - sammen med Kurts små historier - høstede stor bifald.

 

Mogens og Dorte akkompanerede til fællessangene. Solisterne blev på skift akkompagneret af Helle og Mogens.

 

Fotograf:Bent Dittmer

 

4. oktober 2013 - Sæsonstart

 

Så fik vi taget hul på den nye visesæson (2013/14). "Halfdanskerne" lagde for med deres rytmiske version af tekster af Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Frank Jæger og Piet Hein. Det var et festligt møde, som publikum honorerede med begejstring. og stående klapsalver.

 

Men også vore egne solister, Ellen, Hanne, Kurt og Poul, høstede stor anerkendelse for deres fortolkning af tekster af Sigfred Pedersen. De blev flot akkompagneret af vort nye aktive medlem, Mogens Nielsen.

 

Lis og Dorte tog sig af akkompagnementet til fællessangene.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

5. april 2013 - Afslutningskabaret

 

Under titlen "Ved havnefronten" opførte alle udøvende medlemmer af Visens Venner i Køge den årlige karet som afslutning på sæsonen 2012/13. Også denne gang havde Annie Birgit Garde instrueret og iscenesat forestillingen. Birte og Poul havde - som sædvanligt - lavet kulisserne efter havnemiljøet i Køge havn. Ane, Dorte og Helle stod for eminent akkompagnement.

 

Efter forestillingen var der stående applaus fra en helt udsolgt sal (102). Fra mange sider blev der udtrykt stor begejstring.

 

Fotograf: Bent Dittmer.

 

8. marts 2013 - Viseaften

 

Til viseaftenen den 8. marts 2013 havde vi besøg af Henrik H. Lund, der blev akkompagneret af Susanne Dyhr.

Det var Henrik H.'s tredje besøg i Køge - ham bliver vi aldrig træt af.

Foruden en del anekdoter sang Henrik H. følgende af sine egne Viser: Pandekagesangen, Skyernes dag (ny), En Om'er, Gravalvorlig vise, Oh, nu længes, Gamlingevisen, Brevet til min bro'r (ny), Svante, Hun dansed' med en tømrersvend, Hej komfaldera og Admiralens uniform.

 

Som aftenens visevært havde Poul valgt en pigegruppe som aftenens lokale indslag, nemlig Birgit, Grethe og Hanne. Hanne var debutant, hvilket hun klarede med bravour og roser fra Henrik H., da hun fremførte hans danske tekst til "What af wonderful world".

 

I anledning f viseværtsskabet havde Poul overladt lydbordet til Bent Dittmer.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

14. februar 2013 - Generalforsamling

 

Til dagens generalforsamling var der mødt 26. medlemmer af Visens Venner i Køge - blandt dem var Lis Kullberg, der havde givet tilsagn om at ville akkompagnere til såvel fællessange som solistviser.

Efter velkomst ved formand blev "Generalforsamlingssangen" sunget.

Herefter påbegyndtes generalforsamlingen, idet bestyrelsen havde indstillet, at Arndt Olsen blev valgt som dirigent. Arndt blev valgt uden modkandidat, og han ledede generalforsamlingen uden "slinger i valsen".

Ellen Lykke blev hyldet med blomster i anledning af, at hun takkede af som medlem af bestyrelsen efter mere end 20 år.

Som indledning til kaffe og solistoptræden blev "Visens Venner og glæder" sunget.Anni, Arndt, Birte, Ellen, Erik og Kurt gav 1-2 numre fra scenen.

Som afslutning på aftenen blev "Aftensang" sunget.

En dejlig og uhøjtidelig aften.

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

8. februar 2013 - Viseaften

 

Birte var aftenens visevært. Hun havde indskrevet Annie Laksø og Jes Sindal fra Visens Venner i Glostrup som gæstesolister.

Solisterne fra egne rækker var Anni, Ellen og Erik

 

Fotogrtaf: Erik Lund-Nielsen

 

16. november 2012 - Viseaften

 

Til viseaftenen den 16. november var der ingen gæstesolister, hvorfor VVK's egne udøvende medlemmer stod for hele aftenen.

 

Før pausen var hellige tekster af Ida og Bent From. Vi var så heldig, at Ida From havde sagt ja tak til vor invitation om at overvære forestillingen. Og hun udtrykte stor anerkendelse for vor præstation.

 

Efter pausen kom turen til tekster af Knud Pheiffer.

 

Fotograf: Bent Dittmer.

 

 

 

13. april 2012 - Afslutningskabaret

 

Til kabareten i 2012 havde vi for første gang Annie Birgit Garde som instruktør.

Billederne i dette album stammer alle fra prøverne til kabareten og fra generalprøven den 11. april 2012.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

9. marts 2012 - Viseaften

 

Aftenens visevært var Ellen Lykke, og gæstesolisterne var "Visevennerne" fra Kjellerup, Tove og Per Mark, der blev akkompagneret af Victor Jacobsen, og som underholdt med glotte og finurlige viser. Aftenen sluttede med "Sølvstænk" - en spillemandsgruppe under Køge Spillemandsforening. "Sølvstænk" gav nogle flotte prøver på deres herlige og inciterende musik.

 

Før aftenens program blev Ellen hyldet af den propfyldte sal for hendes 20 år som formand for Visens Venner i Køge. Kurt havde forfattet en hyldestsang, og alle udøvende medlemmer sang den.

 

Ellen havde valgt at indlede aftenen med 3 viser sunget af Birte, Birgit og Grethe - én hver.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen

 

16. februar 2012 - Generalforsamling

 

På en velbesøgt generalforsamling den 16. februar blev Ellen Lykke afløst som formand efter 20 år på posten af Erik Lund-Nielsen. Efter valghandlingen blev Ellen Lykke hyldet med klapsalver og blomster.

 

Herefter var der kaffebord med fastelavnsboller, og de tilstedeværende udøvende medlemmer gav en prøve på deres kunst.

 

Det var dejligt at se så mange medlemmer af vennerkredsen. Forhåbentlig lader de deres - positive - oplevelser gå videre til de øvrige medlemmer, så tilslutningen til næste års generalforsamling bliver endnu større.

 

Fotograf: Erik Lund-Nielsen.

Visens Venner i Køge - Formand: Erik Lund-Nielsen - E-mail: formand@visensvennerkoege.dk - Telefon: 81 11 32 25

 

CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062