Velkommen

Fotograf: Merete Nygaard

Den årligt tilbagevendende kabaretforestilling er afslutningen på visesæsonen - oven over billede fra "Jorden rundt på et par timer" april 2014 opført i Visens Venner Taastrup

Visens Venner Køge har fået ny kasserer!

 

Ægteparret Birte Rask og Poul Dahm Andernsen havde - efter mange års tro og slidsom tjeneste - valgt af udtræde af bestyrelsen i Visens Venner Køge. Formanden udtrykte i sin beretning sin dybe beklagelse af, men også stor forståelse for deres beslutning. De vil blive savnet i bestyrelsesarbejdet.

 

Som ny kasserer blev valgt foreningens pianist/akkompagnatør, Helle Juul Sørensen.

 

Nyvalgt til bestyrelsen blev Winnie Johnsen og Gudrun Kjær. Bestyrelsen er her med fuldtallig. Der var ingen kandidater til suppleantposterne.

 

Lis Kullberg blev genvalgt, og Poul Jensen blev nyvalgt, som revisor. Anni Pedersen blev valgt som revisorsuppleant.

"Visens Venner er Glade Venner"

 

Det udsagn kommer tydeligt til udtryk, når Visens Venner i Køge afholder viseaftener i Teaterbygning i Køge.

 

Visens Venner i Køge er en forening for "glade venner af visen", der i sæsonen september - april mødes til nogle viseaftener med fællesspisning, fællessang og solistoprtæden på scenen. Læs mere om foreningen på de efterfølgende sider.

 

Men måske har du også lyst til at deltage i festlighederne.

 

Ka’ du li’ at lytte til viser - og synge med? Har du måske også mod på at optræde med en vise? Eller måske har du lyst til at akkompagnere til visesang på dit instrument ..eller skrive tekster eller komponere?

 

 

Hvis du kan svare ”ja” til blot ét af de spørgsmål, er Visens Venner sikkert noget for dig. Du kan læse om, hvordan du bliver medlem på siden Medlemskab. Men du er også velkommen til at overvære en viseaften - på Sæsonprogram kan du se, hvornår der er viseaften i den kommende sæson. Bemærk venligst, at viseaftenerne fortrinsvis er for medlemmer. Ikke-medlemmer kan skrive sig på ventelisten. De får plads, såfremt der en uge før viseaftenen stadig er ubesatte pladser.

Medlemsinformation

Foruden de informationer, der fremgår af denne hjemmeside, udsendes elektroniske medlemsbreve med jævne mellemrum - typisk forud for en viseaften. Se brevene her.

Visens Venner i Køge er en fore- ning, der drives af:

 

  • medlemmernes kontingter
  • nettooverskud af visearrangementer
  • honorarer for udeoptræden

 

Dertil kommer, at Køge Kommune stiller lokalefaciliteter - i praksis Musikcaféen i Teaterbygningen - vederlagsfrit til rådighed for foreningen og et årligt kontant tilskud.

 

Vi er meget taknemmelige for kommunens støtte.

 

Hvem optræder på scenen til viseaftenerne?

 

Først og fremmest er det foreningens egne udøvende medlemmer, men som regel er der også gæstesolister - enten professionelle kunstnere eller dygtige udøvende fra andre afdelinger af Visens Venner.

 

1-2 gang om året dækkes aftenens forestilling af vore egne dygtige udøvende medlemmer.

 

Henrik H. Lund er altid en kær gæst

Jes Sindal - Visens Venner i Glostrup

Og vor egen Ellen Lykke

Visens Venner i Køge - Formand: Erik Lund-Nielsen - E-mail: formand@visensvennerkoege.dk - Telefon: 81 11 32 25

 

CVR nr. 12919581 - Bankkonto: 6060 4504062